U Loun leží pod zemí černé uhlí. Obce se průzkumu brání

Nové ložisko uhlí

U Loun leží pod zemí černé uhlí. Obce se průzkumu brání
Pohled na důl 9. květen, OKD. Bude se černé uhlí těžit i na Lounsku? Foto: Wikipedia
1
Domov
Sdílet:

Zatímco na Ostravsku rozhoduje vláda o prodloužení těžby v dole Paskov, na druhé straně republiky se úřady zabývají jiným ložiskem černého uhlí. Společnost GET by v okolí Peruce na Lounsku chtěla prozkoumat jeho tamní zásoby. O žádosti rozhoduje ministerstvo životního prostředí.

O zásobách černého uhlí mezi Slaným a Louny nejsou dostatečné údaje. V 80. letech minulého století se ale v sousedství této lokality hloubily šachty a předpokládala se tam po dobu 50 let roční těžba 2,4 milionu tun. Jenže začátkem 90. let vláda rozhodla, aby se obě jámy Dolu Slaný zasypaly.

„V oblasti Perucka ale nebyl v minulosti proveden žádný řádný výpočet zásob černého uhlí, ani zde ložisko není evidováno. O jeho hodnotě a kvalitě nemáme přesné informace,“ řekl pro ECHO24.cz Tomáš Pechar, jednatel společnosti GET.

Firma podala žádost o stanovení průzkumného území mezi Slaným a Louny na podzim 2011. Řízení je v současné době přerušené.

„Ministerstvo to zdůvodnilo tím, že naše organizace v žádosti nerozpracovala další etapu průzkumu a nepopsala následné využití ložiska, a proto nemohlo posoudit veřejný zájem vztahující se k využití ložiska a ochrany životního prostředí,“ konstatoval Pechar.

Dodal, že firma podklady pro ministerstvo životního prostředí připravuje. A pokud by dostalo povolení, trvaly by průzkumné práce čtyři roky.

Městys Peruc nesouhlasí

Aktivity firmy se ale nezamlouvají městysu Peruc ani okolním obcím. „Nesouhlasíme s tím,“ řekla pro ECHO24.cz místostarostka Peruce Šárka Křepčíková.

Dodala, že za průzkumem se skrývají aktivity australské těžební firmy, která chce podle ní u Peruce těžit uhlí zplynováním, což by mělo negativní dopad na životní prostředí. „Ať si to zplynování dělají v Austrálii,“ prohlásila Křepčíková.

Vedení společnosti GET tvrzení perucké radnice odmítlo. Jednatel Tomáš Pechar poznamenal, že průzkum a případná těžba jsou od sebe vzdálené a procesně zcela oddělené. A firma si navíc moc velké naděje, že by jí ministerstvo prověření zásob povolilo, nedává.

„O těžbě jsme dosud vůbec neuvažovali. Naším cílem je provést ložiskový geologický průzkum v etapě vyhledávání,“ řekl Pechar.

Sdílet:

Hlavní zprávy