1 Nové ložisko uhlí

U Loun leží pod zemí černé uhlí. Obce se průzkumu brání

Zatímco na Ostravsku rozhoduje vláda o prodloužení těžby v dole Paskov, na druhé straně republiky se úřady zabývají jiným ložiskem černého uhlí. Společnost GET by v okolí Peruce na Lounsku chtěla prozkoumat jeho tamní zásoby. O žádosti rozhoduje ministerstvo životního prostředí.

O zásobách černého uhlí mezi Slaným a Louny nejsou dostatečné údaje. V 80. letech minulého století se ale v sousedství této lokality hloubily šachty a předpokládala se tam po dobu 50 let roční těžba 2,4 milionu tun. Jenže začátkem 90. let vláda rozhodla, aby se obě jámy Dolu Slaný zasypaly.

„V oblasti Perucka ale nebyl v minulosti proveden žádný řádný výpočet zásob černého uhlí, ani zde ložisko není evidováno. O jeho hodnotě a kvalitě nemáme přesné informace,“ řekl pro ECHO24.cz Tomáš Pechar, jednatel společnosti GET.

Firma podala žádost o stanovení průzkumného území mezi Slaným a Louny na podzim 2011. Řízení je v současné době přerušené.

„Ministerstvo to zdůvodnilo tím, že naše organizace v žádosti nerozpracovala další etapu průzkumu a nepopsala následné využití ložiska, a proto nemohlo posoudit veřejný zájem vztahující se k využití ložiska a ochrany životního prostředí,“ konstatoval Pechar.

Dodal, že firma podklady pro ministerstvo životního prostředí připravuje. A pokud by dostalo povolení, trvaly by průzkumné práce čtyři roky.

Městys Peruc nesouhlasí

Aktivity firmy se ale nezamlouvají městysu Peruc ani okolním obcím. „Nesouhlasíme s tím,“ řekla pro ECHO24.cz místostarostka Peruce Šárka Křepčíková.

Dodala, že za průzkumem se skrývají aktivity australské těžební firmy, která chce podle ní u Peruce těžit uhlí zplynováním, což by mělo negativní dopad na životní prostředí. „Ať si to zplynování dělají v Austrálii,“ prohlásila Křepčíková.

Vedení společnosti GET tvrzení perucké radnice odmítlo. Jednatel Tomáš Pechar poznamenal, že průzkum a případná těžba jsou od sebe vzdálené a procesně zcela oddělené. A firma si navíc moc velké naděje, že by jí ministerstvo prověření zásob povolilo, nedává.

„O těžbě jsme dosud vůbec neuvažovali. Naším cílem je provést ložiskový geologický průzkum v etapě vyhledávání,“ řekl Pechar.

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.