1 'Ukazatel cesty pro muslimské migranty'

Bavorsko školí uprchlíky: ‚salám alejkum‘ je jako ‚pozdrav Pánbůh‘

NOVÉ

Témata: , , ,

Bavorská vláda investovala do osvětové iniciativy, jež má uprchlíkům z muslimských zemí objasnit fungování německého právního státu. Jak zní islámsky korektně pozdrav? Bavorské tradiční ‚Grüß Gott‘ (pozdrav Pánbůh) musí znít muslimům v Německu poměrně libě a konformně s jejich vírou. (As) salám alejkum, běžný uvítací pozdrav v mnoha muslimských zemích, je totiž takové bavorské ‚Grüß Gott‘. Píše se to ve brožuře, kterou právě vydalo Mnichovské fórum pro islám (MFI) v nákladu 26 tisíc exemplářů, z nichž je 15 tisíc v arabštině.

Podle autorů dílka, na jehož vydání se podíleli i místní experti na demokracii, hovoří muslimové rádi a každý den o bohu. Bavorské ‚pozdrav Pánbůh‘ je jim tedy velmi blízké. Brožura s trochu krkolomným názvem „Vítejte v Německu – Ukazatel cesty pro muslimské migranty ke zdařilému soužití v Německu“, je určena uprchlíkům a migrantům v Bavorsku.

Muži si třesou rukou i s ženami

Adresátům brožury se už v první kapitole vysvětluje, že v Německu si třesou vzájemně rukama muži i ženy, což u nich dosud zdaleka není samozřejmostí. Setkala se s tím při setkáních s uprchlíky dokonce sama kancléřka Angela Merkelová, jednou jí odmítl podat ruku i jistý imám. Autoři brožury podpírají svou osvětu vhodnými verši z koránu.

V tomto případě: „Když jste pozdraveni zdvořilým pozdravem, pozdravte ještě vlídněji nebo odpovězte stejným způsobem. A Bůh věru vše počítá.“

Bývalý mnichovský starosta Christian Ude, který sedí v čele kuratoria MFI, prohlásil, že pro mladé lidí (migranty), kteří stojí bezbranně v novém prostředí, je nadmíru důležité, když existuje islámský hlas, který je informuje o platných základních pravidlech v Německu. Imám Benjamin Idriz, předseda MFI, říká, že „islám není pro zdařilou integraci překážkou, ale integraci naopak integraci podporuje“.

Tvůrci brožury se odvolávají na osvícený islám, v němž nemají místo fundamentalismus, netolerance či dokonce násilí. Demokracie je ve výkladu koránu politický systém, který nejvíce odpovídá zásadám a učení islámu“. Pro toho, kdo se rozhodl žít v Německu, je prý podle koránu závazné dodržovat a ctít společenské smlouvy, jako je ústava. A dále, „náboženství a demokratický stát nejsou vzájemně si konkurující systémy“.

Z toho mimo jiné plyne, že muslimové mají povinnost uznat rovnoprávnost mužů a žen, jak požaduje německé právo. Je to „v souladu s Prorokovými slovy“. A islám požaduje úplné zahalování žen stejně tak málo jako například polygamii.

Osvěta od MFI obecně poukazuje na to, že ve Spolkové republice vládne náboženská svoboda. A k základům společnosti patří respektování všech jiných věr. V pohledu na svět práce autoři brožury migrantům doporučují: „Dobře integrovaná a úspěšná osoba je ta, která pilně a svědomitě pracuje, svou práci vykonává ve vysoké kvalitě.“

I zde je citován korán: „Kdokoliv zbožné skutky koná (autoři brožury míní ‚práci‘), ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“

Brožura také nabádá muslimské migranty brát ohled na jiné (hudba, citování koránu...), dbát na čistotu nebo třídit odpad a šetřit přírodu.

Instruktážní video: právní stát za tři minuty a čtrnáct vteřin

Bavorské ministerstvo spravedlnosti odstartuje od ledna příštího roku vlastní osvětovou iniciativu, aby uprchlíkům přiblížilo německý právní systém. K tomu mají pomoci jak kurzy, tak krátké instruktážní video. Právní stát za tři minuty a čtrnáct vteřin.

To, jaké mají někteří uprchlíci představy o právu, vzbuzuje opravdu obavy, cituje list Süddeutsche Zeitung zemského ministra spravedlnosti Winfrieda Bausabcka. Někdo odmítá dlouhé dny mluvit s prokurátorkou (protože je to žena), jiný své děti vychovává bitím do modra… „To německý právní řád nemůže akceptovat,“ pravil Bausback. Uprchlíkům, u kterých se předpokládá dlouhodobý pobyt, se proto budou vštěpovat zásady právního státu.

V uprchlických zařízeních se vedle toho budou pořádat přednášky o rodinném, trestním a smluvním právu. Jako učitelé už se přihlásilo přes 800 lidí včetně včetně prokurátorů a soudců. Mnoho z nichž už uvedlo, že se vzdají honoráře 150 eur za učební jednotku.

„Nechceme žádnou paralelní justice,“ zdůrazňuje Reinhard Nemetz, předseda městského soud v Mnichově, který kurzy v bavorské metropoli organizuje. Vraždy ze cti a dětské nevěsty jsou podle soudu jasná témata pro uprchlická centra. Není možné, aby si uprchlíci „přinášeli vlastní právní řád v ruksaku“.

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.