Bavorsko školí uprchlíky: ‚salám alejkum‘ je jako ‚pozdrav Pánbůh‘

'Ukazatel cesty pro muslimské migranty'

Bavorsko školí uprchlíky: ‚salám alejkum‘ je jako ‚pozdrav Pánbůh‘NOVÉ
Z osvětového filmu bavorského rezortu spravedlnosti pro uprchlíky. Foto: Foto: bavorské min. spravedlnosti
1
Svět

pp

Bavorská vláda investovala do osvětové iniciativy, jež má uprchlíkům z muslimských zemí objasnit fungování německého právního státu. Jak zní islámsky korektně pozdrav? Bavorské tradiční ‚Grüß Gott‘ (pozdrav Pánbůh) musí znít muslimům v Německu poměrně libě a konformně s jejich vírou. (As) salám alejkum, běžný uvítací pozdrav v mnoha muslimských zemích, je totiž takové bavorské ‚Grüß Gott‘. Píše se to ve brožuře, kterou právě vydalo Mnichovské fórum pro islám (MFI) v nákladu 26 tisíc exemplářů, z nichž je 15 tisíc v arabštině.

Podle autorů dílka, na jehož vydání se podíleli i místní experti na demokracii, hovoří muslimové rádi a každý den o bohu. Bavorské ‚pozdrav Pánbůh‘ je jim tedy velmi blízké. Brožura s trochu krkolomným názvem „Vítejte v Německu – Ukazatel cesty pro muslimské migranty ke zdařilému soužití v Německu“, je určena uprchlíkům a migrantům v Bavorsku.

Muži si třesou rukou i s ženami

Adresátům brožury se už v první kapitole vysvětluje, že v Německu si třesou vzájemně rukama muži i ženy, což u nich dosud zdaleka není samozřejmostí. Setkala se s tím při setkáních s uprchlíky dokonce sama kancléřka Angela Merkelová, jednou jí odmítl podat ruku i jistý imám. Autoři brožury podpírají svou osvětu vhodnými verši z koránu.

V tomto případě: „Když jste pozdraveni zdvořilým pozdravem, pozdravte ještě vlídněji nebo odpovězte stejným způsobem. A Bůh věru vše počítá.“

Bývalý mnichovský starosta Christian Ude, který sedí v čele kuratoria MFI, prohlásil, že pro mladé lidí (migranty), kteří stojí bezbranně v novém prostředí, je nadmíru důležité, když existuje islámský hlas, který je informuje o platných základních pravidlech v Německu. Imám Benjamin Idriz, předseda MFI, říká, že „islám není pro zdařilou integraci překážkou, ale integraci naopak integraci podporuje“.

Tvůrci brožury se odvolávají na osvícený islám, v němž nemají místo fundamentalismus, netolerance či dokonce násilí. Demokracie je ve výkladu koránu politický systém, který nejvíce odpovídá zásadám a učení islámu“. Pro toho, kdo se rozhodl žít v Německu, je prý podle koránu závazné dodržovat a ctít společenské smlouvy, jako je ústava. A dále, „náboženství a demokratický stát nejsou vzájemně si konkurující systémy“.

Z toho mimo jiné plyne, že muslimové mají povinnost uznat rovnoprávnost mužů a žen, jak požaduje německé právo. Je to „v souladu s Prorokovými slovy“. A islám požaduje úplné zahalování žen stejně tak málo jako například polygamii.

Osvěta od MFI obecně poukazuje na to, že ve Spolkové republice vládne náboženská svoboda. A k základům společnosti patří respektování všech jiných věr. V pohledu na svět práce autoři brožury migrantům doporučují: „Dobře integrovaná a úspěšná osoba je ta, která pilně a svědomitě pracuje, svou práci vykonává ve vysoké kvalitě.“

I zde je citován korán: „Kdokoliv zbožné skutky koná (autoři brožury míní ‚práci‘), ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“

Brožura také nabádá muslimské migranty brát ohled na jiné (hudba, citování koránu...), dbát na čistotu nebo třídit odpad a šetřit přírodu.

Instruktážní video: právní stát za tři minuty a čtrnáct vteřin

Bavorské ministerstvo spravedlnosti odstartuje od ledna příštího roku vlastní osvětovou iniciativu, aby uprchlíkům přiblížilo německý právní systém. K tomu mají pomoci jak kurzy, tak krátké instruktážní video. Právní stát za tři minuty a čtrnáct vteřin.

To, jaké mají někteří uprchlíci představy o právu, vzbuzuje opravdu obavy, cituje list Süddeutsche Zeitung zemského ministra spravedlnosti Winfrieda Bausabcka. Někdo odmítá dlouhé dny mluvit s prokurátorkou (protože je to žena), jiný své děti vychovává bitím do modra… „To německý právní řád nemůže akceptovat,“ pravil Bausback. Uprchlíkům, u kterých se předpokládá dlouhodobý pobyt, se proto budou vštěpovat zásady právního státu.

V uprchlických zařízeních se vedle toho budou pořádat přednášky o rodinném, trestním a smluvním právu. Jako učitelé už se přihlásilo přes 800 lidí včetně včetně prokurátorů a soudců. Mnoho z nichž už uvedlo, že se vzdají honoráře 150 eur za učební jednotku.

„Nechceme žádnou paralelní justice,“ zdůrazňuje Reinhard Nemetz, předseda městského soud v Mnichově, který kurzy v bavorské metropoli organizuje. Vraždy ze cti a dětské nevěsty jsou podle soudu jasná témata pro uprchlická centra. Není možné, aby si uprchlíci „přinášeli vlastní právní řád v ruksaku“.