Pod dozor Moskvy se dostávají i české slovanské spolky

Kremelskě prsty

Pod dozor Moskvy se dostávají i české slovanské spolkyNOVĚ
Cyril a Metoděj Foto: Repro: archiv
Domov

Vladimír Ševela

Zastánci a propagátoři kremelské politiky přebírají po spolcích ruských krajanů a české pobočce pravoslavné církve otěže i v tuzemských slovanských spolcích. Například Českomoravský slovanský svaz se v lednu zbavil předsedy, který si dovolil veřejně vystoupit proti výrokům označujícím Ukrajince za fašisty.

Docent Vojtěch Merunka vyučuje informatiku na ČVUT a je také vynálezcem „novoslovanštiny“, jakéhosi slovanského esperanta. Loni v září se stal předsedou sdružení Českomoravský slovanský svaz (ČMSS), které má propagovat slovanskou kulturu a vzájemnost. Ve funkci ale vydržel pouhé čtyři měsíce.

V září na semináři konaném v Poslanecké sněmovně pod záštitou jejího místopředsedy Vojtěcha Filipa (KSČM) kritizoval některé vystupující, kteří současnou kyjevskou vládu a hnutí Majdan označovali za fašistické. „Co když ti Ukrajinci, které jsme viděli za druhé světové války v Kyjevě hajlovat, to dělali jen proto, že jejich národ měl otřesnou zkušenost se stalinským režimem a tehdy si mysleli, že je německá armáda přijela osvobodit?“ zeptal se tehdy auditoria Merunka.

Minulý měsíc se část předsednictva ČMSS rozhodla, že Merunku sesadí a z poloviny obmění i šestnáctičlenné předsednictvo spolku, který má necelou stovku členů. Sesazené členy vedení, z nichž se někteří v minulosti snažili navazovat spíše na tradice Velké Moravy a spolupráci se slovanskými zeměmi v EU než vzývat orientaci na Rusko, „zdravé jádro“ obvinilo ze snah „destabilizovat a rozbít mezinárodní slovanské hnutí a vzájemné přátelské vztahy mezi slovanskými národy“.  Zakladatel ČMSS Zdeněk Opatřil, absolvent politické školy v Moskvě, v oficiálním prohlášení dále argumentoval Merunkovým „skandálním protislovanským vystoupením“ a označil jej za „rozvraceče, destabilizátora a odpůrce zejména východních Slovanů. “Merunka....nastoluje nenávist – xenofobii k východním Slovanům, zejména Rusům,“ pokračuje Opatřil na jiném místě slovníkem známým spíše z 50. let.

Peníze ze středočeského hejtmanství

„Zaznívaly tam různé názory, ale takhle to zdivočelo až během posledního roku,“ říká o slovanském spolku Merunka, který se svým odvoláním nesouhlasí, protože podle něj neproběhlo v souladu se stanovami sdružení. „ČMSS je registrován jako nepolitický spolek, přitom má úzké vazby na Progresivní socialistickou stranu Ukrajiny, která zneužívá slovanskou vzájemnost a ruské pravoslaví k vyvolávání rozporů mezi ukrajinskojazyčným a ruskojazyčným etnikem na území Ukrajiny,“ tvrdí odvolaný předseda Merunka. Právě předsedkyně zmíněné strany Natalija Vitrenková vystoupila na pozvání proruských členů v ČMSS na inkriminovaném semináři v českém parlamentu, který přispěl k Merunkovu konci.

„Změny nenastaly jen kvůli vystoupení pana Merunky v parlamentu. Zakládal mezi členy myšlenková schémata, která nebyla v souladu s tím, jak svaz chce fungovat,“ říká „generální ředitel“ ČMSS Petr Synek, ale o jaká „myšlenková schemata“ šlo, už nechce upřesnit. ČMSS získává na svou činnost granty ze středočeského hejtmanství, naposledy šlo o 80 tisíc korun. „Využíváme to na pořádání folklorního festivalu,“ tvrdí Synek, který podniká v úpravě vody. Hlavní ideolog ČMSS Opatřil se k situaci ve spolku nechtěl vyjádřit.


ČMSS se propojil s nově zaregistrovanou organizací nazvanou Všeslovanský výbor, která je podřízena stejnojmennému spolku se sídlem v Moskvě vedenému absolventem sovětské vojenské školy Nikolajem Kikeševem. „Zřejmý cílem je dostat některé české slovanské spolky pod ruský dozor,“ obává se Merunka. Ve vedení ČMSS zůstává i nadále například Taťjana Střelcová, dcera bývalého sovětského rozvědčíka a manželka českého podnikatele a bývalého důstojníka StB Igora Střelce, mimo jiné sponzora filmu o Cyrilu a Metodějovi.

Dalším aktivním spolkem je Slovanský výbor, který má na 500 členů a sídlí v pražské ulici Politických vězňů ve stejné budově jako Komunistická strana Čech a Moravy. „Požadujeme aby se západní státy přestaly vměšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny a všech slovanských států a přestaly podporovat banderovské fašisty a oligarchy s cizími pasy, ovládajícími nyní politiku Kyjeva,“ píše se v prohlášení Slovanského výboru z minulého týdne.