1 Nenápadný začátek kontroly třídění odpadu?

Úředníci začnou strkat nos do popelnic. Za netřídění prý pokuty nehrozí

, NOVÉ

Témata: ,

V Jihlavě začnou pracovníci magistrátu prohlížet obsah popelnic u domů, aby zjistili, zda v nich nekončí odpad, který se dá ještě vytřídit. Pochůzky zahájí v polovině tohoto měsíce a do konce roku by chtěli zkontrolovat všechny nádoby na směsný komunální odpad ve městě. Za špatné třídění lidem pokuta nehrozí.

Jihlavská radnice tak chce podpořit třídění, sdělila ČTK Katarína Ruschková z městského odboru životního prostředí.

Po kontrole zavěsí úředníci na popelnici barevnou papírovou cedulku s informací, zda v ní našli jen to, co do ní patří či nikoliv. „Věříme, že tuto formu kontroly veřejnost přijme. Neplyne z ní žádný postih, jde spíše o osvětu, o komunikaci,“ uvedla Ruschková.

Za třídění 65 korun

Krajská Jihlava už kvůli podpoře třídění zavedla motivační program. Splněním jeho podmínek si lidé zatím mohou snížit základní roční poplatek za vyvážení popelnic, který činí 680 korun na hlavu, o 65 korun. V roce 2017 bude sleva činit 70 Kč.

Ke snížení množství odpadu v popelnicích by mělo přispět také rozšíření systému sběru biologicky rozložitelného odpadu, kupříkladu trávy či zbytků zeleniny, na území celého města. Doposud sběr fungoval jen v částech Pávov, Zborná a v lokalitě Slunce.

„Jsme si vědomi skutečnosti, že v komunálním odpadu je 30 až 50 procent biologicky rozložitelného odpadu,“ sdělila už dříve Ruschková. Od března budou nové velké hnědé nádoby doplněny do všech stání s kontejnery na tříděný odpad, jichž je ve městě 260.

Náklady na likvidaci odpadu by se tím měly snížit. Pokud město vozí nevytříděné odpadky z popelnic na skládku, zaplatí za tunu 600 korun, zatímco při předání bioodpadu do kompostárny vydá za stejné množství poloviční částku.

,