Vznik pražských stavebních předpisů? Psali je úředníci bez kvalifikace

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Vznik pražských stavebních předpisů? Psali je úředníci bez kvalifikaceNOVÉ 1
Domov

tv Echo24

Diskutované pražské stavební předpisy připravovali úředníci, kteří k tomu neměli žádnou kvalifikaci. Návrhem se přitom vůbec nezabýval odbor legislativní a právní. Vyplývá to z dokumentu, který pražský magistrát zaslal zastupitelskému klubu Pirátů. Ti vznik důležitého předpisu dlouhodobě kritizují a požadovali proto po úřadu zodpovězení dotazů týkajících jeho zrodu.

Na vzniku důležitých předpisů, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, se nepodílel ani jeden člověk, který by pro to měl kvalifikaci. Za dokumentem stojí šestice úředníků – konkrétně Richard Mařík, Ivana Zoubková, Arnošt Soukup, Zdeněk Trávníček, Danuše Scholzová a Hana Rodovová –, která je bez kvalifikace v oblasti územního plánování. Pouze jeden z nich, Richard Mařík, měl kvalifikaci v oblasti práva. Reakci magistrátu a primátorky Adriany Krnáčové (ANO) na to, jak je možné, že důležitý předpis vytvářeli lidé bez příslušné kvalifikace, se během dne nepodařilo deníku ECHO24.cz získat.

Informaci o nekvalifikovaných úřednících uvedl pražský magistrát na dotaz Pirátů, kteří průběh vzniku dokumentu kritizovali. Vznik návrhu předpisů totiž probíhal nestandardně. Na základě nahrávky zastupitelský klub Pirátů zpochybnil průběh jednání a schvalování dokumentu. Návrh, který předložila sama Krnáčová totiž neměla Trojkoalice k dispozici předem, radním jej nikdo nepředstavil. Piráti proto magistrát na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádali o jména úředníků, kteří dokument připravovali, a další podrobnosti vzniku.

Tehdejší náměstek pro územní rozvoj Matěj Stropnický označil primátorčinu verzi v některých částech za zmatečnou a netransparentní. Vadil mu například požadavek oslunění nebo výšková regulace, která je dle něho vágní. Také mu vadí vypuštění požadavku na ponechání místa pro výsadbu stromů při výstavbě nových ulic.

Čtěte také: Konec staleté nezávislosti, kterou ostatní města Praze záviděla

Magistrát také potvrdil, že návrhem pražských stavebních předpisů se vůbec nezabýval odbor legislativní a právní. „Materiál nebyl postoupen odboru legislativnímu a právnímu MHMP, odbor legislativní a právní MHMP tedy nevyslovil souhlas s projednáním materiálů na Radě hl. m. Prahy,“ uvedl magistrát.

Piráti mimo jiné požadovali veškerou emailovou korespondenci, která vznik dokumentů provázela. Tu nicméně podle Pirátů není magistrát schopný doložit. „Magistrát nám rovněž potvrdil, že nemá žádnou korespondenci, která se týká přípravy stavebních předpisů. Buď tedy úředníci všechny emaily týkající se přípravy smazali, nebo snad také jednali v proslavené ‚kuchyňce‘ pražské rady,“ řekl předseda pražských Pirátů Ondřej Profant, který odkazoval k dřívějšímu výroku Krnáčové, která uvedla, že politická témata, která nelze řešit před úředníky, neprojednává pražská rada v jednací místnosti, ale v kuchyňce.

V srpnu loňského roku mělo vedení města schválit důležitý dokument stavebních předpisů, který připravoval právě Stropnický. Jednání nicméně nabralo opačný směr, když sama primátorka Krnáčová předložila vlastní návrh předpisů, Stropnického označila za neschopného a tvorbu stavebních předpisů převzala do své gesce.

Čtěte také: Krnáčová: Jednáme v kuchyňce, aby nás úředníci neslyšeli