‚Demokracie, ale sociální.‘ Jaká jsou Zemanova oblíbená slova?

Lingvistický rozbor

‚Demokracie, ale sociální.‘ Jaká jsou Zemanova oblíbená slova?NOVÉ
Domov

Vladimír Ševela

Čím se vyznačují veřejné projevy prezidenta Miloše Zemana? Právě to se pokusil zjistit lingvista Václav Cvrček. Zaměřil se pouze na jazykovou stránku, tedy výskyt klíčových slov a slovních konstrukcí, vulgarismy vynechal.

Snaha o „odbornický přístup“ nebo obliba „vytvářet názorový kontrast“ vůči ostatním či nutkání zkoušet posluchače či případného moderátora. Tak jazykovědec Václav Cvrček z Filozofické fakulty UK charakterizuje veřejné prezidentovy projevy ve své analýze, kterou poskytl deníku ECHO24.cz. Zaměřil se na Zemanova vystoupení k 28. říjnu a rozhovory v Press klubu Frekvence 1, které nahradily dřívější Hovory z Lán Českého rozhlasu.

Zeman podle lingvisty velmi často používá výrazy jako „je/není důvod“, „není sporu“, „v každém případě“. „Jde o generalizace, které budí zdání, že jeho názory jsou nezpochybnitelné. A že to, co říká, jsou neoddiskutovatelná fakta,“ píše Cvrček.

Prezident je podle analýzy „slovesný typ“, dává tedy přednost „aktivním vyjádřením“, což u jeho projevů budí dojem dynamičnosti. Typické je časté používání zájmena „já“. „Pokud chce Miloš Zeman uvést vlastní názor, často ho traktuje jako výsledek myšlenkového procesu, který posluchačům předvádí v přímém přenosu (já myslím, jsem toho názoru, podle mého názoru).“

Prezident lidí, ne občanů

„Miloš Zeman má v oblibě vytvářet názorový kontrast (vůči předchůdcům či oponentům) pomocí kontrastování teze s vlastním názorem pomocí slova nikoli,“ píše Cvrček a uvádí příklad: „Proto jsem pojal dnešní státní svátek nikoli jako disputaci o smyslu českých dějin, ale jako příběhy konkrétních lidských bytostí.“ A další příklad: „Něco zůstává jako vyrytá stopa v dějinách, nikoli jako stopa v písku.“

Oblíbené Zemanovo slovo je „mimochodem“, které využívá především v rozhlasových hovorech jako oslí můstek při přechodu k tématu, na které se moderátor vůbec neptá.

Prezident rád mluví o „osobnostech“, ale ty vidí takřka výhradně v historii. S jednou výjimkou. Pokud jde o jména současných českých politiků, je podle Cvrčka totiž Zemanovým „klíčovým slovem“ Babiš. „Vyjadřuje se o něm jako o silné osobnosti, což je ve slovníku Miloše Zemana spojeno s velmi pozitivními konotacemi. Sobotka ani Kalousek nejsou prominentní, ačkoli v dřívějších analýzách vycházel M. Kalousek jako jeden z nejvíce citovaných politiků Milošem Zemanem,“ uvádí lingvista.

Cvrček po jazykové stránce srovnával Zemanovy projevy také s vystoupeními Václava Klause a Václava Havla. Usoudil, že Zemanovy projevy jsou nejdelší a že se v nich například vůbec nedívá do budoucnosti a hovoří takřka výhradně o minulosti – a to hlavně vzdálené. Současný prezident také na rozdíl od svých předchůdců nemá rád slovo „občan, občané“ a dává přednost výrazu „člověk, lidé“. Téměř nepoužívá u Havla i Klause velmi frekventované slovo „demokracie“ – Zeman je vyslovuje prakticky pouze ve spojení „sociální demokracie“.