Praktické asistenty

Praktické asistenty 4
EchoAuto01

František Vahala

Tempomat neboli zařízení schopné udržovat konstantní rychlost existuje v různých formách už více než století. Tou nejvyspělejší, která tempomat povyšuje do role jakéhosi autopilota, je tempomat adaptivní (ACC), který kromě udržování konstantní rychlosti dokáže díky množství snímačů reagovat i na překážky před vozidlem. Základní ACC funguje jen do určité minimální rychlosti, kdy se při nižší rychlosti automaticky vypne. Plně zastavit vozidlo a rozjet jej z nulové rychlosti dokáže až tempomat ACC plus, který umožní vozu pomalé popojíždění v koloně se zastavením a následným samočinným rozjetím.

Systém sledování bdělosti řidiče nepřetržitě analyzuje jeho chování při řízení. Systém 15 minut po nastartování motoru analyzuje chování řidiče a výsledek uloží jakožto základ pro další sledování. Pokud řidič na chvíli přestane řídit a poté provede náhlou korekci řízení, je to často známkou rostoucí únavy. Systém pomocí kombinace četnosti a intenzity těchto reakcí a pomocí dalších ukazatelů vypočítává index únavy. Při překročení konkrétní hodnoty upozorní vizuální nebo zvukový signál řidiče na únavu a doporučí přestávku v jízdě.

Studie ukazují, že k velkému množství nehod dochází při běžných dopravních situacích a za dobrého počasí – tyto havárie jsou obvykle způsobeny rozptýlením, únavou nebo nemocí řidiče, přičemž nemalé procento těchto nehod začíná opuštěním jízdního pruhu. Asistent pro udržení vozidla v jízdním pruhu tedy pomáhá řidiči zůstat ve zvoleném jízdním pruhu. Pokud se automobil příliš přiblíží dělicí čáře a hrozí, že z jízdního pruhu vyjede, systém řidiče nejprve vizuálně a opticky upozorní, a pokud toto upozornění zůstane bez odezvy, zásahem do řízení navede vozidlo zpět do směru sám.