1 porovnání ekonomik po 25 letech

Slovenská ekonomika za tou českou i po 25 letech mírně zaostává

NOVÉ

Témata: , ,

Srovnání vybraných údajů ekonomik České republiky a Slovenska od rozdělení Československa (před 25 lety, 26. srpna 1992, uzavřeli politici ODS a HZDS dohodu o rozdělení čs. federace).

Růst HDP

Obě ekonomiky zažily za uplynulých 25 let vedle růstu také období stagnace, několikrát se dostaly i do recese. Česká republika se přitom s poklesem HDP musela potýkat vícekrát a propad české hrubého domácího produktu byl také výraznější než na Slovensku. Slovensko navíc - v roce 2007 - zažilo dvouciferný růst HDP (o 10,8 procenta), česká ekonomika rostla nejrychleji v roce 2006 (o 7,1 procenta)

Růst HDP od roku 1994:

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ČR 2,2 5,9 4,3 -0,7 -0,3 1,3 4,6 3,0 1,6 3,6
SR 6,2 5,7 6,8 6,1 4,0 -0,2 1,2 3,3 4,5 5,4

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ČR 4,8 6,5 7,1 5,5 2,5 -4,7 2,1 2,0 -0,7 -0,5
SR 5,3 6,8 8,5 10,8 5,6 -5,4 5,0 2,8 1,7 1,5

 

  2014 2015 2016
ČR 2,7 4,6 2,3
SR 2,6 3,8 3,3

Inflace

Míra inflace se v obou zemích po rozdělení výrazně lišila, někdy až o téměř deset procentních bodů. Většinou byla inflace nižší v ČR. Situace se na Slovensku začala výrazně měnit k lepšímu po vstupu země do EU a následném zavedení eura. V posledních třech letech se pak Slovensko, na rozdíl od ČR, potýká dokonce s mírnou deflací.

Míra inflace od roku 1993:

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ČR 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8
SR 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3 3,3

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ČR 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3
SR 8,5 7,5 2,7 4,5 2,8 4,6 1,6 1,0 3,9 3,6

 

  2013 2014 2015 2016
ČR 1,4 1,4 0,3 0,7
SR 1,4 -0,1 -0,3 -0,5

Měna

Po měnové odluce 8. února 1993 si země rozdělily oběživo v poměru 2:1 ve prospěch ČR. Plně se konvertibilními měnami uskutečňují vzájemné platby od 1. října 1995. Tehdy bylo možno koupit 100 slovenských korun za 89,5 Kč, v květnu 2002 klesla slovenská měna pod 70 Kč. V roce 2007 se slovenská koruna pohybovala kolem 80 Kč za 100 Sk. Při přijetí eura byl stanoven kurz 30,126 Sk za euro, což tehdy odpovídalo přibližně 89,30 Kč za Sk; při současném kurzu české koruny k euru by se 100 Sk kupovalo za 86,50 české koruny.

Mzdy

Mzdy v zaměstnanecké sféře byly po celou dobu samostatnosti vyšší v České republice, v posledních letech se ovšem slovenské platy na ty české nominálně dotahují Za loňský rok dosahovala průměrný slovenská hrubá mzda 90 procent české, ještě o deset let dříve byl průměrný slovenský plat tři čtvrtiny českého. Kolem této úrovně se výše průměrné slovenské mzdy pohybovala dlouhodobě, přibližovat české se začala poté, co na Slovensku zavedli euro.

Průměrná hrubá mzda od roku 1994:

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ČR 5904 7004 8307 9825 10.802 11.801 12.797 13.219 14.378 15.524
SR* 4480 5393 6457 7873 9126 8194 9127 9115 9250 10.157
SR v Sk/Eur 5379 6294 7195 8154 9226 10.003 10.728 11.430 12.365 13.511

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ČR 16.430 17.466 18.344 19.546 20.957 22.592 23.344 23.864 24.455 25.067
SR* 11.368 12.443 13.226 14.982 15.951 19.459 19.716 19.271 20.279 20.238
SR v Sk/Eur 14.365 15.825 17.274 18.761 20.146 21.782 745 769 786 805

 

  2013 2014 2015 2016
ČR 25.035 25.768 26.591 27.575
SR* 22.615 23.788 23.863 24.642
SR v Sk/Eur 824 858 883 912

*Přepočteno podle dobového kurzu k prosinci daného roku

Nezaměstnanost

Co se týče nezaměstnanosti, pocítilo tento problém v minulosti mnohem palčivěji Slovensko, byť i v ČR jsou regiony, kde je počet lidí bez práce vyšší. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v obou zemích na přelomu století, kdy se na Slovensku blížila 20 procentům a v České republice překročila osm procent. V současné době je počet nezaměstnaných v obou zemích na historicky nejnižší úrovni (ačkoli na Slovensku je nezaměstnanost více než dvojnásobná oproti ČR) a naopak se nedostává kvalifikovaných pracovníků.

Míra nezaměstnanosti od roku 1994:

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ČR 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8
SR 13,7 13,1 11,3 11,9 12,6 16,4 18,8 19,3 18,6 17,5

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ČR 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0
SR 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 14,4 13,6 13,9 14,2

 

  2014 2015 2016
ČR 6,1 5,0 4,0
SR 13,2 11,5 9,6

Vývoj státního dluhu

Obě nástupnické země byly po rozdělení Československa poměrně málo zadlužené, podíl státního dluhu k hrubému domácímu produktu činil v roce 1993 13,3 procenta (ČR), respektive 24 procent (SR). Během let tento index většinou rostl, přičemž Slovensko bylo vždy jasně zadluženější než Česká republika. Státní dluhy vzrostly i v absolutních číslech, z jednotek miliard eur v polovině 90. let až na dnešních více než 40 miliard (SR) a téměř 65 miliard (ČR) eur v loňském roce.

Vývoj státního dluhu od roku 1995 (v pct. HDP):

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ČR 13,6 11,6 12,1 13,9 15,2 17,0 22,8 25,9 28,1 28,5
SR 21,7 30,5 33,0 33,9 47,1 49,6 48,3 42,9 41,6 40,6

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ČR 28,0 27,9 27,8 28,7 34,1 38,2 39,8 44,5 44,9 42,2
SR 34,1 31,0 30,1 28,5 36,3 41,2 43,7 52,2 54,7 53,6

 

  2015 2016
ČR 40,3 37,2
SR 52,5 51,9

Vývoj státního dluhu od roku 1995 (v mld. eur):

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ČR 6,14 6,14 6,24 8,48 9,42 11,53 18,27 21,96 24,33 28,56
SR 3,3 5,05 6,31 6,3 9,55 10,75 11,67 11,6 12,6 14,57

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ČR 31,47 35,61 40,01 42,82 50,45 60,19 62,3 71,78 67,1 65,59
SR 13,68 15,25 17,03 19,49 23,24 27,84 30,85 37,93 40,6 40,73

 

  2015 2016
ČR 67,95 64,95
SR 41,3 42,05

Zdroje: Eurostat, Česká národní banka, Český statistický úřad, Národní banka Slovenska, Statistický úřad Slovenské republiky

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.