Máme děti jen kvůli čerpání sociálních dávek?

POLITICKÁ ARÉNA

Máme děti jen kvůli čerpání sociálních dávek? 1
Politická aréna
Drahomíra Miklošová
Sdílet:

Jako máma dcery a syna a také babička pěti vnoučat nemohu uvěřit tomu, že někteří lidé si pořizují děti pouze proto, aby čerpali sociální dávky.

Běžnému sluchu zní něco takového naprosto neuvěřitelně. Bohužel, z vlastní zkušenosti vím, že takové jednání je nejen neuvěřitelné, ale i reálné. Jako starostka obce Obrnice na Mostecku znám mnoho takových případů. Jedná se často o velmi mladé rodiče, kteří své děti zanedbávají, ale čile se hlásí o dětské přídavky, jež často končí ve všem možném, jenom ne u dětí. Místo, aby za peníze od státu příjemci dávek koupili dětem oblečení, pomůcky do školy a obědy ve školní jídelně.

Problém začíná už od kolébky. Rodiny s nižšími příjmy dostávají porodné. Jedná se o 13 000 korun za první a 10 000 korun za druhé dítě. A najdou se opravdu tací, kteří si potomka záměrně pořizují, aby zinkasovali tyto peníze. Tím to ale nekončí. Mnozí z „rodičů“, kteří zanedbávají své ratolesti, pobírají i dětské přídavky. Tito lidé mnohdy neposílají řádně děti do školy, důvodem je často jejich způsob života na dávkách, kdy vyspávají do pozdních dopoledních hodin. V domácnosti není nikdo, kdo by školáka za vzděláním vypravil. Pokud děti do školy přijdou, často nemají školní pomůcky, svačiny, nebo peníze na obědy. Poskytnuté dávky na děti tak neplní zcela svůj účel.

Považuji za nezbytné, aby se stát více zasadil za práva dětí, například za právo na vzdělání, které někteří rodiče nerespektují. Proto navrhuji, aby čerpání dětských přídavků bylo podmíněno školní docházkou. Pokud dítě ve škole chybí a rodiče chtějí čerpat sociální dávky, musí absenci doložit omluvenku od lékaře. Sociální dávky musí být účelové. Pokud stát přispívá dětem ze sociálně slabých rodin na obědy, má peníze poslat přímo na účet jídelny.

Nezodpovědní rodiče bankovky vůbec nemají dostat do ruky. Pokud jde o porodné, myslím, že se jedná o účinnou pomoc mladým lidem, kteří mají průměrně nižší příjmy, ale velké výdaje, spojené právě s narozením potomka. Proč by ale tuto podporu měli získávat jen někteří? Přála bych si, aby porodné nebylo limitované výší příjmu a bylo pro všechny rodiče ve stejné výši, nebo ho zcela zrušit. Proč by ti, kteří se snaží, pracují, měli mít na výbavu pro svého potomka méně než lidé, kteří žijí z dávek?

Bohužel sleduji, že mnozí politici jsou lhostejní k právům a potřebám dětí. Snad proto, že volební právo získáváme až v 18 letech? Dokud ale nezačneme řešit, kde končí peníze ze sociálních dávek, dokud neuděláme přítrž parazitismu na dětech, budou vyrůstat další a další generace bez potřebného vzdělání i sociálních návyků. Musíme vyjít z tohoto začarovaného kruhu větší kontrolou příjemců dávek, lépe zacílenou podporu nikoliv rodičů, ale právě dětí.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz