Je pan Michálek jenom ‚pirát‘ anebo také ‚idiot‘?

Je pan Michálek jenom ‚pirát‘ anebo také ‚idiot‘? 2
Politická aréna
Pavel Bém
Sdílet:

Že jsou na pražském magistrátě Piráti a že se jmenují právě Piráti, je svým způsobem půvabné, i když trochu politicky perverzní. Že se Piráti chovají jako skuteční „piráti“ s ohledem na jejich věk, absenci zkušeností, revolucionářskou „chegevarovskou“ vitalitu, anarchistické vidění světa a svým způsobem logickou (i když nikoliv akceptovatelnou) neúctu k demokratickým institucím a pořádkům, je vlastně pochopitelné a ani mě to neuráží.

Že ovšem při své práci a mediálních prezentacích nepoužívají mozek, či pouze ve velmi omezené míře, už mě přinejmenším zaráží, pokud ne přímo „uráží“. Magistrátní pirát Michálek se nechal o víkendu slyšet, že se prý ztratila jakási „majetková přiznání“ bývalého primátora či jeho náměstka a v této souvislosti řekl:

„Pavel Bém, který Praze šéfoval v letech 2004 až 2010, nyní jezdí na nákladné zahraniční dovolené v Himálajích a jsou značné pochybnosti o tom, zda si na své dovolené vydělal legální cestou, protože úspory z platu primátora by mu na Himálaje nestačily,” vyslovil Michálek svá podezření.

Nejenom z tohoto jednoho výroku, ale z celého Michálkova článku pro ECH0 24 je patrno, že pan Michálek je nejenom „pirát“, ale nejspíše také „idiot“. „Idiot“ v tomto ohledu není neuctivou nadávkou, ale diagnózou: „Idiocie je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností. Jedná se o těžkou mentální abnormalitu či těžkou slabomyslnost, při které dochází trvalému snížení rozumových schopností.“ Tolik definice.

Jenom tak si totiž lze vysvětlit, že Pirát Michálek neví obecně známé a snadno dostupné skutečnosti, že si vymýšlí či lže a že tímto konáním poškozuje dobré jméno někoho jiného. Prostřednictvím textu pro ECHO 24 si dovolím mu některé skutečnosti připomenout:

Pavel Bém „nešéfoval“ Praze v letech 2004 až 2010, nýbrž v letech 2002 až 2010.

Pavel Bém ani další zastupitelé Prahy nikdy neměli povinnost ze zákona dávat nějaká „majetková přiznání“, v té době takový institut ani neexistoval.

Všichni zastupitelé naopak odevzdávali prohlášení o příjmech a darech, posléze i nabytém majetku, ale pouze za daný kalendářní rok.

Tyto dokumenty byly k dispozici Kontrolnímu výboru, který byl, jak bývá v demokratických zemích dobrým zvykem, řízen politickou opozicí.

Pavel Bém jako primátor nad rámec této skutečnosti každý rok zveřejňoval své příjmy, nikoliv aby vyslyšel volání po „transparentnosti“, ale prostě proto, že to považoval za správné.

Z těchto informací je patrné, že jako primátor měl Pavel Bém i další příjmy, např. z akademické přednáškové činnosti, publikační činnosti či klinické praxe psychiatra.

Aby bylo „pirátu“ Michálkovi jasno, Pavel Bém neměl např. příjmy ze své účasti v nejrůznějších statutárních orgánech městských či jiných společností (toto je také veřejně dostupná informace). Jedinou výjimkou bylo členství v dozorčí radě ČSA. Tyto prostředky ovšem byly, opět transparentně a tedy veřejně, poukazovány nikoliv na soukromý účet primátora, nýbrž na účty organizací zaměřených na integraci zdravotně hendikepovaných dětí (např. s mentální retardací, ale nejenom…) do „normální“, zdravé společnosti.

Pavel Bém je normálně pracující člověk a nežije tedy z nějakých „úspor“, jak píše „pirát“ Michálek. Po ukončení mandátu starosty Prahy 6 (1998-2002) a dvou mandátů primátora (2002-2010) byl poslancem Parlamentu ČR, místopředsedou Výboru pro vědu a výzkum, školství, mládež a tělovýchovu, a dnes pracuje jako lékař, psychiatr, pedagog, vědec a expert řady mezinárodních organizací. Ve volném čase se věnuje i podnikání, především v oblasti zdravotnictví a sociální péče a tuto činnost (podnikání) nevnímá jako sprosté slovo, nýbrž jako tu nejpřirozenější věc, kterou ve svobodné a demokratické společnosti člověk může a má dělat (aby netahal peníze z kapes státu, tedy daňových poplatníků tak, jak to nejspíše dělá pan Michálek).

Pavel Bém sice opravdu jezdí čas od času na dovolenou (nejspíše jako většina lidí), jezdí skutečně také do hor, dokonce občas i do Himalájí, ale je dost dobře možné, že pan Michálek jezdí na nákladnější dovolené. Pavel Bém je totiž horolezec a nejezdí na žádné „komerční expedice“. A takové obyčejné himálajské dobrodružství je obvykle lacinější než standardní dovolená u moře.

Že pan opoziční Pirát Michálek nemůže najít nějaké dokumenty je mi dost lhostejné, protože to je jeho problém a nikoliv můj. Co už můj problém ovšem je, jsou dezinformace, které „pirát“ Michálek šíří. A ty mě poškozují a to se mi vskutku nelíbí. A nezbývá mi, než se bránit. A pokud to nepůjde po dobrém, použiji soudní cestu. Toto je pokus o první variantu.

Doporučil bych Pirátu Michálkovi, aby se také dotázal na Úřadu pro ochranu osobních údajů, jak se takové dokumenty obsahující osobní informace uchovávají, čemu mají sloužit a kdy je povinností příslušných úřadů takové materiály skartovat. A i kdyby se náhodou dozvěděl, že slouží pouze pro období výkonu příslušné funkce a povinností úředníků je po jejím ukončení dokumenty skartovat (je totiž smutné, když „pirát“ Michálek dělá z úředníků neustále osly, musí to pro ně být ponižující a potupné, zvláště když jim takový nezralý „cápek“ nadává za to, co dělají z povinnosti a platné litery zákona, nemyslíte?), tak pan Pirát nemusí zoufat.

Bude totiž stačit, když vstoupí do otevřených a dostupných zdrojů, kde si i tyto „ztracené“ informace může snadno zjistit. Je to sice časově náročnější, než pouze „prudit“ úředníky a pak „vyzvracet“ své retardované úvahy do médií, ale třeba to nakonec intelekt Piráta Michálka zvládne.

A pokud se tak stane, tak i já budu moci přehodnotit svoje „vážné podezření“ že Pirát Michálek není jenom „pirát“, ale také „idiot“ (připomínám, je to diagnóza).

ČTĚTE TAKÉ: Náhoda? Ztratila se majetková přiznání Béma a Hulínského

Sdílet: