Za koho kope ministr Chládek?

Za koho kope ministr Chládek?POLITICKÁ ARÉNA
Marcel Chládek Foto: FOTO: Úřad vlády ČR
Politická aréna

Anna Putnová

Ministr Chládek se rád prezentuje jako sportovec, fotbalista. Kdo sleduje jeho kroky, musí si položit otázku: „Za koho kope ministr Chládek?“  

Z titulu jeho funkce by se nabízela jistě snadná odpověď: za školství. Tak by se to na ministra školství slušelo. Nápady, které nabízí,  tomu však neodpovídají. Jeho způsob řízení rezortu jsem už dříve popsala jako bolševizaci školství.

Chládkovy představy o školství znamenají především zákazy třeba prodeje sladkých, nezdravých potravin, regulace prostřednictvím registrů učitelů, dohled nad dětmi v rámci neochoty podpory individuální vzdělání na 2. stupni základních škola a nově i „čipování“ dětí.

Právě digitalizace, kterou v posledních týdnech tak vehementně prosazuje, vzbuzuje velké rozpaky. Začalo to tablety pro prvňáky a pokračuje to dalším využitím informační podpory, tentokrát pod záminkou bezpečnosti. Prvotní nápad s tablety se dál rozšiřuje, jistě k velké radosti počítačových firem, možná i s jejich nápovědou.

Naše školství se stává limitujícím faktorem konkurenceschopnosti České republiky. Úkolem ministra je vytvářet podmínky pro zlepšení úrovně školství, posílení kvality pedagogických fakult a  motivovanosti učitelů. Začít by měl u financování regionálního školství a zlepšení finanční situace  základních škol. Ty ať si potom rozhodnou, jak budou zdroje využívat, jaké pomůcky pro svoje prvňáky pořídí a jak budou dbát na bezpečnost dětí ve škole. Čipy nejsou samospasitelné, jak ukázal nedávný tragický případ.

Řešení je to méně efektní, velice pracné, ale povede k cíli – zlepšení situace ve školství. Je to i Váš cíl, pane ministře Chládku? Proč nás o tom svými nápady nutíte pochybovat?