Babišův fašistický stát

Babišův fašistický stát 1
Komentáře

Dalibor Balšínek

Vláda premiéra Sobotky pod ideologickou taktovkou Andreje Babiše systematicky vyvolává dojem, že podnikatelé a živnostníci okrádají stát. Pro tuto vládu je každý, kdo vytváří hodnoty, potenciálním zlodějem a podvodníkem. Ve jménu tohoto étosu Sobotkova vláda připravuje zákony jako o EET nebo o kontrolním hlášení, které ničí podnikatelského ducha. Jaké má tato doktrína důsledky? Premiér Sobotka zde asistuje u vytváření fašistického státu, atakujícího základní práva, svobody a volnost podnikání. Ani by mě nenapadlo popírat, že k podvodům krácení daně dochází, ale nelze a priori předpokládat, že kradou všichni nebo dokonce většina.

Řádně zaregistrovaný subjekt X, několik měsíců zapsaný v obchodním rejstříku, získá kontrakt v objemu, který během několika týdnů překročí hranici příjmů jednoho miliónu korun, čímž mu automaticky vzniká povinnost plátce DPH. Vědom si tohoto faktu se přihlásí jako dobrovolný plátce DPH, aby celý proces zpřehlednil. Dle pravidel se přihlásí jako dobrovolný plátce daně na příslušný finanční úřad, předloží podnikatelský záměr a očekává, že státní aparát bude rád, že tady vzniká další subjekt, který chce vytvářet hodnoty, zaměstnávat lidi a platit daně. Český stát má ale jinou ideologii: každý nový subjekt chce krást a je tedy potenciální zloděj, společnost je decimována propagandou o krácení daně, bláboly ministra financi o tzv. reverse charge, která údajně spasí český stát. A jak reaguje na nově vznikající podnikatelskou aktivitu finanční úřad, tedy stát? Zahájí se subjektem X místní šetření a rozhodne se posuzovat celý podnikatelský záměr, smlouvy s dodavatelem, proniká do obchodního tajemství – a to vše, ještě než subjekt X svůj záměr začne realizovat. Finanční úřad mu zašle dopis tohoto znění:

Dobrý den,

k přihlášce k registraci k DPH je nutno doložit:

Prokažte, že  samostatně  uskutečňujete  ekonomické  činnosti a  sdělte, jakou  ekonomickou  činnost  soustavně  vykonáváte. K  prokázání  těchto skutečností správce daně požaduje:

- předložte podnikatelský  záměr včetně informací, kde je nebo bude ekonomická činnost vykonávána a jakým způsobem je nebo bude tato činnost zabezpečena po stránce technické a personální, o jakou konkrétní ekonomickou činnost se jedná (např. typ zboží a  služeb, způsob prodeje zboží nebo poskytování služeb), včetně uvedení informací, jaké přípravné činnosti jsou vykonávány nyní,

- uveďte adresu místa, kde ekonomická  činnost reálně probíhá a doložte vlastnictví nemovitosti, resp. nájemní či podnájemní smlouvu (v případě že ekonomická činnost neprobíhá v sídle společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku, doložte rovněž nájemní či podnájemní smlouvu  na sídlo),

- předložte obchodní smlouvy s odběrateli a dodavateli, případně další korespondenci dokládající realizování ekonomické činnosti, sdělte, zda svou ekonomickou činnost uskutečňujete prostřednictvím svých zaměstnanců nebo subdodavatelsky, předložte seznam odběratelů a dodavatelů,

- sdělte správci daně, jaký majetek vlastníte (např.  motorová  vozidla, nemovitost, PC, kancelářské vybavení apod.),

- předložte případně další průkazné listinné dokumenty, které lze považovat za doklady prokazující výkon ekonomické činnosti.

Odpověď prosím zašlete do datové schránky.

S přáním hezkého dne.

Dovedete si představit, s jakou chutí se subjekt X pouští do práce, když mu stát klade takové překážky. Samozřejmě subjekt X se nemusí dobrovolně hlásit, může vystavit první faktury a když překročí jeden milion korun, tato povinnost mu vzniká a finanční úřad ho jako plátce zaregistruje. Z toho plyne, že kdo se dobrovolně přihlásí k daňové povinnosti, je ve svých důsledcích Babišův užitečný idiot a sám na sebe posílá komando sběračů informací. Je mnohem jednodušší vystavit první faktury a po překročení jednoho milionu korun příjmů, což není žádná závratná částka a běžně ji překračují i OSVČ, kteří jsou také plátci daně, vzniká povinnost přihlásit se k placení DPH. Vtip je v tom, že v tomto případě na sebe žádná data bonzovat nemusíte.

Chování českého státu je naprosto nepochopitelné, fašizoidní a ubíjející lidskou aktivitu a kreativitu. Popisovaný případ není nijak výjimečný, děje se dnes a denně, v redakci víme o dalších takových a také víme o odvaze některých podnikatelů stát žalovat za porušení základních ústavních práv. Nehledě k tomu, že kvůli Babišově zákonu o kontrolním hlášení již jedno podání u Ústavního soudu leží.

Zajímalo by mě, zda si premiér Sobotka uvědomuje, jakou atmosféru ve společnosti vyvolává. Je si vědom, že stát žije z daní, které platí firmy, podnikatelé a živnostníci? Je si vědom, že zvyšování důchodů a platů státních zaměstnanců je možné jedině tehdy, pokud budou lidé podnikat, vytvářet hodnoty a platit daně? Stát takové příjmy nevytváří, stát žije z daní firem a podnikatelů. A pokud ti nebudou, nebude ani na platy zaměstnanců, ani na plat premiéra Sobotky. Rozumíte vůbec tomu, co děláte, pane premiére?