1

Jak utahat občana. Obstrukční chování ministerstva financí

Témata: ,

Zeptali jsme se státu na prostou věc: Jaké byly okolnosti vzniku loga EET. Následující text je stručným popisem toho, kolik úsilí je třeba vyvinout, aby veřejná instituce udělala to, co je její zákonnou povinností. 

Ministr Babiš prezentoval logo a slogan EET. Jejich vytvoření jistě něco stálo. A to je divné. Jak může stát utrácet peníze za něco, co musí vzniknout zákonem, který ještě neprošel ani druhým čtením Poslanecké sněmovny? A proč by měl zákon vůbec mít nějaké logo a propagaci? Copak to stát bude prodávat? Tak by, podle nás, stát hospodařit s veřejnými prostředky neměl. Proto jsme podali žádost o poskytnutí informací adresovanou Ministerstvu financí ČR.

Položili jsme následující otázky:

zda bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovení loga

pokud bylo zahájeno výběrové řízení, jaké byly jeho podmínky a průběh

jaké byly náklady na vytvoření těchto prezentačních materiálů.

MFČR nám odpovědělo téměř obratem – že naši žádost odkládá. Prý proto, že požadované informace se nevztahují k působnosti Ministerstva financí, ale Generálního finančního ředitelství.

Jasné obstrukční jednání. Asi mají nacvičeno, že nejlepší je občana utahat.

My jsme odložení žádosti dopisem odmítli a vyzvali jsme je k urychlenému splnění zákonné povinnosti poskytnout nám informace. Propagační kampaň a logo EET prezentoval opakovaně ministr financí Andrej Babiš jako svůj projekt. Navíc Generální finanční ředitelství, na které jsme byli odkázáni, je přímo podřízenou organizační složkou Ministerstva financí. Je nepřípustné, abychom jako žadatel o informace byli povinni vyhledávat v rámci příslušného orgánu konkrétní organizační jednotku nebo snad, ad absurdum, konkrétního úředníka, který má danou věc na starost.

Správným postupem MF ČR mělo být automatické a bezodkladné postoupení žádosti GFŘ. To vychází i ze zásady vzájemné součinnosti a spolupráce správních orgánů zakotvené ve správním řádu. Namísto toho, jak je častým zvykem orgánů veřejné moci, pokusilo se MFČR přesunout svou povinnost na nás a ulehčilo si práci na úkor našeho času.

MF ČR nám dalo za pravdu a naši žádost postoupilo. Ještě se pokusili prodloužit si lhůtu k odpovědi, právě o neoprávněné odložení naší žádosti. To, že ministerstvo ve svém postupu pochybilo, však nemůže být důvodem k prodloužení lhůty, které je na újmu našim právům. Proto, když jsme ani týden po uplynutí lhůty nedostali odpovědi na naše otázky, podali jsme dne 20. 8. v dopoledních hodinách stížnost z důvodu uplynutí lhůty.

A pak už odpověděli briskně. Hned odpoledne stejného dne jsme obdrželi potřebné informace. Dozvěděli jsme se mj., že GFŘ zveřejnilo výzvu na podání nabídek na tuto veřejnou zakázku již v březnu 2015 a smlouva s vybraným dodavatelem byla podepsána v květnu tohoto roku. Celý proces přípravy loga EET tedy proběhl ještě před tím, než návrh zákona vůbec schválila vláda, tzn. v době, kdy ještě zákon nebyl zákonodárcům ani předložen.

Budeme pokračovat. Budeme se ministerských úředníků ptát, na základě jakého předpisu mohou utrácet peníze za něco, co ještě neexistuje. Budeme chtít, aby úřady plnily své povinnosti, budeme důsledně sledovat, zda neporušují práva občanů.

A pro Vás, milí čtenáři, občané i podnikatelé, máme přátelskou výzvu: Ptejte se. Zajímejte se o to, jak hospodaří náš stát. Chtějte vědět, za co a proč utrácí Vaše peníze. Ptejte se, i když Vás to bude stát čas a možná nějaký nový šedivý vlas na hlavě. Pořád mějme na paměti, že stát je tady pro nás, ne my pro něj.

/
Autor je podnikatel

Autor je podnikatel a zakladatel Asociace podnikatelů a manažerů. Vybudoval několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další). Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, která pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. 

Názory Více

Online zprávy Více

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.