Virtuální boj Českého telekomunikačního úřadu

Monitor24

Leoš Rousek

Pokud jde dozorci nad telekomunikačním trhem opravdu o blaho uživatelů mobilních služeb, měl by se pustit do reálného boje. Jsou-li koncové ceny za data v Česku opravdu jedny z nejdražších v Evropě, jak tvrdí radní ČTÚ Ondřej Malý a mnozí politici včetně vládních, proč dosud nepřivedli na trh čtvrtého opravdového hráče? Malý je ve vedení ČTÚ od roku 2012 a jeho pětiletý mandát letos končí. Sehnat nového operátora do voleb (rady ČTÚ i parlamentu) je nereálné. Za to lze ve voličích vzbudit dojem obhájce jejich práv bitvou o nižší velkoobchodní ceny, za které mobilní služby nakupují virtuální operátoři. Ale to není skutečný boj o větší konkurenci na trhu a levnější data. Ale jeví se to jako reálný boj o kariérní postup pana Malého?