Znečištěné ovzduší sebralo Čechům 99 544 let života

Znečištěné ovzduší sebralo Čechům 99 544 let životaNOVÉ
Domov

Výpočet zdravotního ústavu

Pavel Baroch

Znečištěné ovzduší připravuje Čechy o dlouhé roky života. Z modelového výpočtu Státního zdravotního ústavu vyplývá, že pro všechny obyvatele to v souhrnu dělá bezmála 100 tisíc let.

Státní zdravotní ústav vydal svou pravidelnou zprávu o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví a úmrtnost obyvatel. Z modelového výpočtu vyplynulo, že loni kvůli polétavému prachu předčasně zemřelo 5253 lidí.

Tento výpočet vychází z předpokladu, že v mikroskopickém prachu menším než 10 mikrometru je 75procentní podíl ještě menších částic – 2,5 mikrometru. Menší prachové částice totiž pronikají až hluboko do dýchacího ústrojí a navíc se na něj mohou vázat další škodliviny včetně rakovinotvorných látek.

Tisíce hospitalizovaných pacientů

Zdravotní potíže způsobuje už krátkodobé zvýšení mikroskopických částic. Podílí se na nárůstu onemocnění sdrce a cév, na onemocnění dýchacího ústarojí, ale třeba i na zvýšení počtu kojenecké úmrtnosti.

„Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, výskyt symptomů chronického zánětu průdušek a zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév (zvláště u starých a nemocných osob) a pravděpodobně i na rakovinu plic,“ uvádí zdravotní ústav ve své výroční zprávě, kterou má ECHO24.cz k dispozici.

Za posledních pět let předčasně zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší podle modelového výpočtu více než 25 tisíc lidí.

Více než pět tisíc předčasně zemřelých není žádné výjimečné číslo. V roce 2012 došel modelový výpočet ke zhruba stejnému výsledku a v roce 2011 dokonce podle této mezinárodní metodiky předčasně zemřelo na znečištěné ovzduší prachovým aerosolem 6417 lidí. Za posledních pět přesahuje počet předčasně zemřelých 25 tisíc.

Kvůli znečištěnému ovzduší skončí každý rok několik tisíc pacientů v nemocnicích. Podle odborného odhadu Státního zdravotního ústavu přispěly vysoké koncentrace prachových částic k tomu, že do nemocnic muselo přibližně 720 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1175 pacientů pro akutní respirační potíže.

„Odhad pro rozmezí průměrných ročních koncentrací této škodliviny jsou 2 akutní příjmy do nemocnic pro srdeční obtíže a 3 pro respirační obtíže na 100 000 obyvatel žijících v prostředí s nejnižší úrovní znečištění a až 19 akutně přijatých pacientů do nemocnic pro srdeční obtíže a 30 pro respirační onemocnění na 100 000 obyvatel v nejvíce průmyslem a dopravou zatížených lokalitách,“ uvedl zdravotní ústav.

Téměř 100 tisíc let ztraceného života

Odborníci ze zdravotního ústavu také podle mezinárodní metodiky modelově vypočítali ztracené roky života kvůli ovzduší znečištěném mikroskopickým prachem pro všechny občany.

„Podle provedeného odhadu činil v roce 2012 pro obyvatele České republiky starší 30 let počet ztracených let života předčasným úmrtím následkem expozice znečištěnému ovzduší aerosolovými částicemi 99 544 let, uvedl ústav.

„Při akceptování značné míry zjednodušení lze výsledek interpretovat i tak, že na každého obyvatele ČR staršího 30 let připadají v průměru 5,2 dny života ztracené v důsledku předčasné úmrtnosti,“ dodal.

Podle Bohumila Kotlíka ze Státního zdravotního ústavu jsou tato čísla podobná jako v jiných evropských zemích.