Od okupace Krymu čelíme i masivní ruské propagandě

Od okupace Krymu čelíme i masivní ruské propagandě
Kreml Foto:

FOTO: Shutterstock

1
Politická aréna

Helena Langšádlová

Před třemi lety Rusové obsadili část suverénního státu Ukrajina Krym. Toto výročí je pro nás v České republice však spojeno ještě s něčím jiným, a to zahájením masivní propagandy ze strany Ruska na našem území. Zmíněná propaganda se šíří především na internetu a přes sociální sítě, ale nejsou jí zcela ušetřena ani klasická média. Témat, která byla využita, je celá řada. Zpočátku to byly především dezinformace, které se týkaly Krymu, následně války vedené na východě Ukrajiny. Vděčným tématem se staly mnohé „zaručené“ informace šířené v souvislosti s migrací. Objevila se i zdánlivě nevinná témata jako šíření jódu v ovzduší či povinnost ohlásit se na katastrálním úřadě jako majitel nemovitosti, nemá-li tato propadnout Evropské unii. Obzvláště znepokojivé je, že tyto informační šmejdy plné konspiračních teorií a zaručených zpráv zaplavily i mailové adresy mnoha českých seniorů.

EU, NATO, vláda a demokracie, jako taková, jsou častými cíli této propagandy. Záměrem je šířit nedůvěru ve společnosti tak, abychom pokud možno nevěřili nikomu a ničemu. Původ těchto „informací“, které se do našeho prostoru začaly šířit, lze dohledat na Sputniku či Russia Today, vlastněných Kremlem. Ochotně je šíří některá česká média, jak již tím, že je přebírají či ochotně zvou některé „bezpečnostní“ experty do svých pořadů. Diskuze pod články jsou také hojně prošpikovány příspěvky ruských trollů.

Česká republika není výjimkou, Rusko má své spojence v mnoho evropských státech. Jsou jimi často extrémní pravicová či levicová hnutí, především ta protievropská jako strana UKIP ve Velké Británie či Národní fronta ve Francii. Evropský parlament se opakovaně zabýval financováním těchto stran a hnutí Ruskem. Specifickou formu má ruská propaganda v severských zemích, například ve Finsku s jeho historickou zkušeností se o ní hovoří jako o vážné hrozbě.

Bezpochyby tato propaganda měla vliv i na referendum o asociační dohodě mezi EU a Ukrajinou v Nizozemí, kde byla ruskou stranou obratně využita otázka sestřelení letadla nad ukrajinským územím. Příkladů uplynulých třech let by mohly být uvedeny desítky.

I proto se ruskou propagandou, jako jednou z hybridních hrozeb, které jsme vystaveni, zabývá vedle jednotlivých států i EU a NATO. Evropská unie zřídila jednotku Stratcom East a NATO založilo Centrum excelence se sídlem v Rize. Česká republika ustavila v reakci nejen na šíření ruské propagandy Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Vznik této instituce lze ocenit, ale prostor pouze monitoruje a ověřitelné informace uvádí na pravou míru, což naprosto nestačí. Je zřejmé, že v této oblasti musí být nejen aktivní zpravodajské služby, ale i policie, státní zastupitelství a soudy.

Evropská lidová strana, jejíž je TOP 09 součástí, navrhuje i výrazně větší koordinaci a sdílení informací v této oblasti napříč Evropou a vznik jakýchsi „Cibulkových“ seznamů osob a institucí, které se na šíření propagandy v Evropě podílí. Demokracie není dokonalá, rozlišujeme však oprávněnou kritickou diskuzi, která má za cíl poměry v České republice i v dalších zemích Evropy zlepšit od destruktivních snah, které nás mají rozložit a oslabit.

Evropská společnost musí být odolná, více posilovat občanské vzdělávání, kritické myšlení a mediální gramotnost, abychom dokázali před novými hrozbami obstát.