1 Reakce na článek

EET je o poctivé konkurenci. Potrefená husa kejhá

Témata:

Není téměř možné reagovat na všechny příspěvky o Hospodářské komoře v elektronických médiích. Příspěvek pana Radomila Bábka v Echo24.cz však kritizuje můj osobní postoj k elektronické evidenci tržeb (EET), a tak je reakce nutná.

Postoje pana Bábka odrážejí naprosto negativní vztah velké části podnikatelů ke státu. Všechno, co stát koná a mění, vnímají v lepším případě jako novou „buzeraci”, spojenou s rostoucí byrokracií, v horším případě s podezřením, že jde o předem dohodnutý a zkorumpovaný podvod na ty poctivé.

EET je podle nich další pitomost a zlovůle ze strany státu a je třeba začít hlasitě protestovat. Převládá naprostá nedůvěra ve stát. Stát se samozřejmě nemůže divit: administrativa a byrokracie opravdu podnikatelům ztěžují život, korupční skandály dlouho zůstanou v paměti, nadutost úředníků nás děsí všechny a v neposlední řadě stát je také snad největším dlužníkem v zemi, kde věřiteli jsou příliš často právě malí a střední podnikatelé.

Musí se mnoho změnit na straně státu (a elektronizace státní agendy je jednou z cest), ale musí se změnit i mentalita podnikatelů. Až příliš často v postojích podnikatelů převládá neochota ke kritickému pohledu nejen na stát, ale i na sebe sama, neochota přijmout něco nového. Máme v ČR mnoho institucí, které se tváří, jak reprezentují podnikatele, mnoho členů nemají a je tedy otázka, koho vlastně reprezentují. O to více je však mezi nimi konkurence. Nový projekt jako je EET je pak snadnou platformou, jak tyto organizace a jejich představitelé získají levnou kritikou větší pozornost, než jejich významu přísluší.

Asi bych toto všechno jako prezident Hospodářské komory neměl říkat, ale prostě si to myslím, a když si to myslím, tak to i říkám, byť třeba proti sobě popudím i část vlastní členské základny.

Pokud mne pan Bábek obviňuje z opatrnosti, tak nevím – tento můj postoj je otevřený (alespoň naši členové vědí, na čem se mnou jsou), na druhé straně opatrný vskutku příliš není. A co se týče mého názoru na EET, pak je jasný: jako projekt EET podporujeme a současně je zde Hospodářská komora od toho, aby podrobněji sledovala konkrétní přípravné kroky projektu, poskytovala ministerstvu financí zpětnou vazbu a případně i kritizovala. Ďábel je vždy v detailech a o těch detailech se můžeme i přít.

Dále – panuje u nás laxní postoj k placení daní, charakteristický spíše pro zemi jižní než střední Evropy. Dlouhodobě u nás existuje skupina, která nejenže daně neplatí, ale svůj přístup považuje za normální, a dokonce pro tento přístup nachází i toleranci u ostatních. Až poslední dobou slyším od rostoucího počtu podnikatelů, že EET vítají právě proto, aby nemuseli čelit konkurenci těch nepoctivých. Mezi odpůrci EET je jistě řada poctivých podnikatelů, nicméně v řadě případů možná není od věci připomenout osvědčené staré přísloví, že potrefená husa kejhá nejvíce.

Kdyby diskuze kolem EET nedokázala nic jiného než nastartovat v tomto směru změnu myšlení, tak to bude stát za to. A nic na tom nemění fakt, že EET se týká pouze DPH a daňové úniky existují i v jiných oblastech. Někde se prostě začít musí a EET je více než o lepším výběru daní o férovějším podnikatelském prostředí.

Projekt EET však také připomněl elektronizaci našeho života a rostoucí evidenci státu o tom, co děláme. Přiznávám, je to širší problém, kde já osobně nejsem tak citlivý, ale rozumím, že někdo jiný oprávněně je. Nicméně, v souvislosti s EET je falešný i tento argument. Především, postupný přechod na elektronickou evidenci stále větší části našeho života bude v následujících desetiletích faktem, ať se nám to líbí nebo ne.

Správnou strategií není se tomu bránit, ale využít příležitosti (což nám poskytne i možnost efektivněji bránit zneužití). Pokud v malé oblasti výběru DPH bude ČR na evropské špičce tohoto trendu, tak to není špatně, naopak. Dále, EET bude evidovat pouze, co kdo prodal a koupil. Nic více, nic méně. To nemůže vadit těm, co dosud řádně DPH odváděli. Těm druhým to samozřejmě vadí, ale jejich argumentace orwelovským Velkým bratrem je přehnaná.

Nevím, jak nakonec EET dopadne, zda parlament zákon schválí a ministerstvo financí dobře připraví veškeré prováděcí předpisy. Hospodářská komora není jediná, která EET podporuje (podobně jako já vystupuje i AMSP či SPD), ale na druhé straně jsme připraveni třeba i tvrdě kritizovat vše, co bude skutečně proti zájmům našich členů. Samotný koncept EET však proti těmto zájmům není.

EET podporuji právě z pohledu těch širších souvislostí, o kterých zde píši. Když však sleduji odpor pana Bábka k EET, musím naopak o jeho motivaci přemýšlet já. Je opravdu tak vnitřně přesvědčen o škodlivosti projektu EET, anebo je to pro něj především platforma, jak zviditelnit sebe a instituci, kterou reprezentuje a jež má podle vlastních webových stránek 125 členů?