1

Inkluze exkluze ladiče pian

Zákon na ochranu památkového fondu, který schválila vláda (tisk 666) otevřel a otevře řadu dalších souvislostí. Ozývají se především profesní asociace, kterým leží na srdci úroveň péče o naše kulturní dědictví uložené v movitých i nemovitých památkách. Vznikla také iniciativa, zatím neúspěšná, která chce ustavit komoru restaurátorů.

Hlavním zájmem je dbát o profesní, a s tím spojený morální a společenský, kredit těch, kteří realizují záchranu a obnovu našeho kulturního dědictví. Diskuse se samozřejmě dostala k otázkám kvalitní přípravy těchto lidí. Ve jmenovaných oborech nestačí jen odborné vedení, každý, kdo s cennou památkou zachází, musí být zároveň řemeslník a zároveň umělec.

Pěstování umělecko-řemeslných oborů a jejich podpora nejen zajistí ochranu památek, ale má pozitivní vliv na kultivaci současné společnosti. Stále nedoceňujeme roli umění při vzdělávání a výchově našich dětí, zejména ve světě vzácnou tradici základních uměleckých škol. S tím souvisí také péče o hudební nástroje. K trvalému servisu patří například ladič. Tento zajímavý umělecko- řemeslný obor nabízí Střední škola pro zrakově postižené, která součástí již sto let trvající Konzervatoře Jana Deyla na Malé Straně.

Škola je zřizována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, a přitom zde – jistě k velkému překvapení řady z nás, existuje situace, kterou bych nazvala inkluzí naruby, neboli exkluzí. Ředitelka totiž může přijímat pouze uchazeče s diagnostikovaným zrakovým postižením, jiným je přístup uzavřen.

Pro úplnost, výrobu a údržbu hudebních nástrojů lze studovat nejblíže v Hradci Králové. Můžeme namítnout, že současný trh práce zdánlivě nepotřebuje tisíce ladičů a opravářů hudebních nástrojů, že múzy jsou teď, bohužel, méně v kurzu než zbraně. Nesmí to však znamenat, že vzdáme úsilí o všestranný rozvoj našich dětí. Je-li cílem ministerstva inkluze, i když v našich představách by se mělo jednat o velmi citlivé a ve správném tempu prováděné společné vzdělávání, pak by mělo jít příkladem na svých školách.

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.