Dětské skupiny: stát chce vše regulovat a kontrolovat

Politická aréna

Helena Langšádlová

' alt="Helena Langšádlová" />

Diskuse o dětské skupině v Poslanecké sněmovně se zvrhla na zachování existence lesních školek. Debatu nad tímto zákonem však vnímám jako otázku výrazně širší, totiž otázku našeho vztahu k občanské společnosti.

Ve sněmovně se často hovoří o významu občanské společnosti pro demokracii. Skutečný vztah k občanskému sektoru ale může prokázat právě hlasování o zákonu o dětských skupinách.

Jsou to totiž právě zástupci občanské společnosti, kteří se zasloužili o vznik a provoz stovek zařízení nejen lesních školek, ale i mnoha klubů, mateřských a rodinných center ve stovkách našich měst. A poslanci, místo toho, aby hledali cestu, jak je podporovat, přichází s návrhem zákona o dětských skupinách, který počítá s povinnou registrací poskytovatelů všech zařízení pro předškolní děti. A tak vytváří z dětské skupiny jedinou alternativu vedle mateřských škol a ostatní alternativy likviduje.

Oproti stávajícího stavu kdy si rodiče mohou vybrat z široké škály zařízení, které z velké části provozují právě reprezentanti zmíněné občanské společnosti, přichází tato vláda s vizí společnosti, kde má stát vše regulovat a hlavně kontrolovat. Toto považuji za cestu zhoubnou a totálně likvidující iniciativu právě občanské společnosti.

Integrální součástí každé demokratické společnosti jsou vedle demokratických institucí aktivní občané, kteří buď jako jednotlivci či sdružení do skupin ovlivňují a mnohdy významně obohacující naší společnost v oblastech jako jsou volnočasové aktivity, kultura, ale i životní prostředí či lidská práva… Tito lidé zastávají velmi rozmanité postoje a ne vždy s nimi musíme souhlasit. Jsou to však lidé aktivní, nelhostejní, často obětaví, což je vysokou hodnotou, které si musíme vážit a bránit svobodný prostor pro jejich působení.

Máme připravenu novou verzi tohoto zákona, jež ukotvuje dobrovolnou registraci, a jsme připraveni k jejímu podání.