Kam putují české dotace na vědu? Také do daňových rájů

Kam putují české dotace na vědu? Také do daňových rájů
Domov

Echo24

Dotace na výzkum a vývoj končí v 10 % v daňových rájích. Přibližně desetina firem, které v letech 2011 až 2013 získaly z veřejných prostředků dotaci na výzkum a vývoj, měla většinového vlastníka z některé ze zemí považovaných za daňové ráje. Ukázala to analýza společnosti Bisnode, kterou podpořil Nadační fond proti korupci.

Analytici upozornili, že dotace na výzkum dostávají společnosti s těmito vlastníky častěji, než jaké je jejich zastoupení v celkovém počtu podnikatelských subjektů. Celkem dotaci na nějaký výzkumný projekt obdrželo v letech 2011 až 2013 přes 1400 firem, celková výše podpory z veřejných prostředků byla zhruba 15 miliard korun. „Přitom 20 největších příjemců dotací získalo 30 procent této částky. Pouze pět firem z těchto 20 získalo v daném období tyto prostředky pouze od jednoho poskytovatele, zbylých 15 od více," uvádí analýza.

Vlastníka v daňovém ráji má totiž v Česku aktuálně asi 3,5 procenta firem. „Poskytovatelé by se měli zamyslet, zda by společnosti s vlastníkem z daňových rájů vůbec měly získávat prostředky na vědu, výzkum a inovace,“ uvedli autoři analýzy v tiskové zprávě.

Z analýzy například vyplynulo, že zatímco celkově na jednu firmu připadalo průměrně 2,69 podporovaného projektu, mezi padesátkou nejaktivnějších firem to bylo 22,46 projektu na firmu. Vedle výzkumných organizací se přitom v popředí žebříčku vyskytla i řada běžných obchodních firem.

„Zhruba stovka příjemců dotací v době přidělení grantu podle našeho ratingu vykazovala rizikové hospodaření, nebo byla dokonce v úpadku,“ sdělila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Necelých 1200 společností však naopak spadá do skupiny s minimálním až nízkým rizikem, přičemž příjemci dotací na výzkumnou činnost mají lepší hodnocení než české podniky jako celek.

„Dá se tedy říci, že dotace na výzkum, vývoj a inovace zpravidla získávaly společnosti s nižší mírou rizika vzhledem k podnikatelské základně v ČR," komentovali to autoři.