Povinná maturita z matematiky? 'Kladivo na děcka'

DIDAKTICI PROTESTUJÍ

Povinná maturita z matematiky? 'Kladivo na děcka'NOVÉ 1
Domov

Vladimír Ševela

K proslulému didaktikovi Milanu Hejnému, který se postavil proti zavedení povinné maturity z matematiky, se přidávají další. „Pan profesor má pravdu v tom, že by se matematika neměla stát bičem na žáky,“ říká docentka z katedry matematiky pražské Pedagogické fakulty Darina Jirotková.

"Udělám všechno, abych zamezil tomu, aby se matematika stala intelektuálním kladivem na děcka," prohlásil ve středu Milan Hejný. Autor metody výuky matematiky, která u žáků zdůrazňuje hledání vlastních řešení před drilem, chce bojovat proti zavedení povinné maturity z matematiky. Ministerstvo školství s ní počítá od roku 2019, týkala by se tedy už žáků, kteří jsou dnes v devátých třídách.

„V současném době se při výuce matematiky především driluje a když žák u maturity dostane úlohu založenou na samostatném myšlení, často vybuchne,“ upozorňuje docentka Jirotková, která negativní postoj  profesora Hejného k zavedení povinné maturity z obávaného předmětu podporuje. Podle ní je požadavek na povinnou maturitu v rozporu s tím, jakým způsobem se dnes tato disciplína vyučuje.

„Současní žáci nemohou být na povinnou maturitu z matematiky připraveni,“ říká Renáta Zemanová z katedry matematiky z Ostravské univerzity. Podle ní by se tedy zavedení této povinnosti mělo odložit. „Těžko říct, zda o pět nebo o deset let. Cílem většiny současných učitelů matematiky je rychlé a správné počítání. Spíš by mělo jít o to, aby se žáci naučili logicky myslet,“ říká. Zemanová vypozorovala, že jednotlivci mezi učiteli se o nové přístupy snaží, někdy k nim nabádají i osvícení školní inspektoři, chybí prý větší podpora ministerstva školství.

Někteří pedagogové se domnívají, že povinná maturita k ní u studentů ještě zvýší nechuť. „Historická období, kdy matematika povinná byla a kdy nebyla, se střídají a nemyslím, si že by se obliba v tom posledním období,  kdy povinná není, zvýšila,“ oponuje Antonín Jančařík z katedry matematiky pražské pedagogické fakulty, který plán ministerstva školství schvaluje.