Velké množství průmyslových ploch je lákadlem pro investory, na druhou stranu ale může jít o problém pro životní prostředí. -