Nejméně 12 případů antisemitských postojů zaznamenalo Nejvyšší státní zastupitelství. -