Definici anticikanismu jako formy rasismu vůči Romům ustavila v roce 2020 Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. -