„Jak chcete vracet milion migrantů ročně, kteří sem přicházejí?“ tázal se předseda SPD. -