Lékaři protestují proti legalizaci možnosti sloužit ročně až 832 přesčasových hodin. -