Ukrajina může mít problémy se státním dluhem. V srpnu končí moratorium na splátku úroků soukromým investorům. -