Kolona jela 60kilometrovou rychlostí, když míjela místo dopravního neštěstí nedaleko Chrasti u odbočky na Hroubovice, troubila. -