Případný prodej se pak bude konat formou elektronické aukce. -