Kniha Výpravy s knížetem po schwarzenberských místech jde do prodeje. -
Karel Schwarzenberg s Jiřím Peňásem v srpnu 2023 na festivalu Krásný ztráty ve Všeticích. -