David Černý přirovnává diskusi kolem motýlů na fasádě Máje k instalaci otočné Kafkovy hlavy: "To byly taky strašný řeči, kolik jen lidí se snažilo ji zatrhnout, památkáři řvali… A teď je to druhej nejfotografovanější objekt v Praze. Za dvacet let to bude památkově chráněný a za padesát let to bude na stejné úrovni jako orloj." -
David Černý se narodil se v Praze, vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V polovině 90. let získal tvůrčí stipendium v New Yorku. Ve vlasti záhy získal proslulost řadou výrazných akci, jež byly považovány za kontroverzní. -