Tažení proti alternativě zahájil pomlouvačný článek v týdeníku Tribuna. -