Návrat výroby léků či účinných látek do Evropy je tématem napříč Evropskou unií. -