Po bolševické revoluci a pádu Ruského impéria v roce 1917 byla v lednu 1918 vyhlášena Ruská socialistická federativní sovětská republika (RSFSR). -
V roce 1922, kdy byl ustaven Sovětský svaz, se na návrh bolševického vůdce Vladimíra Iljiče Lenina stal generálním tajemníkem bolševiků Josif Stalin. -