„Jedním z důvodů pro tak vysokou bilanci obětí je špatná kvalita budov.“ -