Smysl dalšího setu opatření pro Echo24 popsala členka NERV Helena Horská. -