Odborníci debatují na Kulatém stolu „Péče o naše srdce“. -
kardiolog, prof. Michal Vrablík 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN. -
(zleva) kardiolog, místopředseda České kardiologické společnosti, prof. Aleš Linhart, moderátorka akce Irena Storová a kardiolog, prof. Miloš Táborský z 1. interní kliniky FN Olomouc. -