Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat. -
Migrační trasy. -