Drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních stanovištích. -