Výzkumníci z univerzity ve Freiburgu uvádí mezi hlavními důvody zmenšujícího se počtu věřících třeba odchod dospělých od zmíněných církví, čím dál méně časté křty či stárnoucí populaci -