Ostřihomská bazilika je jako obří šnek, který vylezl na kopec, vystrčil tykadla a už je zapomněl dát zpátky. -
V Ostřihomi je plno barokních a rokokových domů, které jsou tak akorát udržované, aby člověk jako já nenadával, ale jen se tak příjemně poflakoval. -