Na Eliščině nábřeží stojí pěkný secesní dům se sochou královny, k níž se vine pes šakalovitého typu. Kolem je nápis: „Hledejte pravdu, Hradečtí, neboť pravda přemáhá.“ -
Empírové schodiště Bono publico, tedy Veřejné dobro, vede z Velkého náměstí dolů k třídě Komenského. Večer svítí a vyhrává decentní hudbou a ve dne ho udržují ve vzorném pořádku ukrajinsky vypadající ženy jemnými pohyby košťat. -