Frustrované a emocemi zahlcené davy budou svrhávat vlády a nastolovat jako v císařském Římě vlády ještě horší. -