Bývalý zemský ministr pro životní prostředí v Hamburku Fritz Vahrenholt. -