Galerie: Údajný agent CIA Smolenkov byl prohlášen za nezvěstného. Pracoval v Kremlu