Knihkupec Gui Minhai, který se objevuje na třech videích -