Austrálie uvedla, že lituje odvolání francouzského velvyslance. -