"Opatření tak v praxi byla směsí hygienického divadla, vyvolávání strachu, aby lidé pokud možno zůstali uvnitř, a, což je nejhorší, cesty nejmenšího odporu. Tíhu restriktivních opatření od počátku nesly děti – tato politická garnitura dlouho ukazovala, že jí na školství nezáleží." -