Zdaněné zisky mají sloužit na pomoc podnikům či domácnostem. -