Pomoci mohou nejen průmysloví odběratelé, ale i domácnosti. -